Regulamin newslettera

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z newslettera udostępnianego przez Muzeum Sztuki w Łodzi

1. Newsletter jest wysyłany na podany przez subskrybenta adres poczty elektronicznej i zawiera informacje związane z aktualną działalnością Muzeum Sztuki w Łodzi – w tym wernisaże wystaw, działania edukacyjne, wykłady, projekcje kina ms itd.

2. Otrzymywanie newslettera jest bezpłatne, newsletter wysyłany jest zazwyczaj raz w tygodniu

3. Zarejestrowany użytkownik w każdej chwili może dokonać zmiany adresu mailowego bądź zrezygnować z subskrypcji, wysyłając wiadomość na adres 

4. Akceptacja regulaminu przez użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych z obsługą newslettera

5. Muzeum Sztuki w Łodzi nie udostępnia adresów subskrybentów osobom trzecim 

6. Muzeum Sztuki w Łodzi zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu oraz częstotliwość wysyłania wiadomości w zależności od ilości wydarzeń w danym tygodniu.

« Pdf
« Drukuj
« Powrót