historia

Kalendarium Muzeum Pałac Herbsta, oddziału Muzeum Sztuki w Łodzi

Muzeum Pałac Herbsta, oddział Muzeum Sztuki w Łodzi

1976 – Muzeum Sztuki w Łodzi przejęło rezydencję wzniesioną ok. 1875 roku dla rodziny Herbstów. 

W latach powojennych budynki były użytkowane przez różnego rodzaju instytucje publiczne. Skutkiem niewłaściwego eksploatowania była dewastacja wszystkich budynków. Wymagały one kapitalnego remontu oraz adaptacji do celów wystawienniczych.

1990 – muzeum zostało otwarte dla zwiedzających.

1990 – Międzynarodowa Federacja Towarzystw Odnowy Europejskiego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego uhonorowała Muzeum medalem Europa Nostra, który został przyznany za „olśniewającą renowację rezydencji Herbstów i konserwację oryginalnego piękna willi”. Był to pierwszy medal nadany obiektowi w Polsce.

2011-2013 – modernizacja rezydencji. Rewitalizacji został poddany cały zespół budynków o łącznej kubaturze 19 734 m3 i powierzchni użytkowej około 3 442 m2 oraz otaczający rezydencję ogród o powierzchni ok. 10 000 m2. Wartość projektu wyniosła 19,7 mln, z czego prawie 10 mln to fundusze unijne. Pozostała część została sfinansowana z budżetu samorządu województwa łódzkiego.

Program łączył remont i unowocześnienie infrastruktury z pracami konserwatorskimi, rekonstrukcyjnymi i aranżacyjnymi. Zamiarem projektu było nadanie historycznego kształtu ekspozycji wnętrz pałacowych oraz pozyskanie dodatkowych przestrzeni ekspozycyjnych. Dzięki tym działaniom zaistniały warunki do właściwego funkcjonowania i dalszego rozwoju muzeum.

2012 – otwarcie Galerii Sztuki Dawnej. Na cele wystawiennicze zostały zaadaptowane pomieszczenia w budynku powozowni. Po przeprowadzeniu gruntownego remontu połączonego z modernizacją w zabytkowym budynku powstały nowoczesne sale ekspozycyjne spełniające współczesne standardy w zakresie prezentacji dzieł sztuki. Utworzenie Galerii w Pałacu Herbsta umożliwiło przygotowanie stałej ekspozycji malarstwa ze zbiorów własnych muzeum.

2013 – ponowne otwarcie Pałacu Herbsta. Wyniki badań odkrywkowych oraz nowe źródła ikonograficzne umożliwiły nadanie wnętrzom odmiennego kształtu. Pałacowe salony zyskały wystrój bliższy oryginałowi z czasów, gdy mieszkała tu rodzina Herbstów. Dzięki pozyskanym fotografiom było możliwe odtworzenie wielu detali i elementów wyposażenia, które przydały salonom indywidualnego charakteru.

2013 – realizacja pionierskiego projektu Podszepty. Muzeum Pałac Herbsta jest pierwszym w Polsce muzeum, które stworzyło osobom z dysfunkcjami wzroku możliwość samodzielnego zwiedzania ekspozycji zabytkowych wnętrz w Pałacu Herbsta, wystawy malarstwa w Galerii Sztuki Dawnej oraz ogrodu. Projekt został opracowany przez pracowników Muzeum Pałac Herbsta.

2013 – Muzeum Pałac Herbsta zostało laureatem XXXIV edycji Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2013. Jury nagrodziło nowatorski system Podszepty, który osobom niewidomym i słabowidzącym umożliwia samodzielne zwiedzanie muzealnych przestrzeni. 

Nagroda Sybilla to najważniejsze wyróżnienie w polskim muzealnictwie, przyznawane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Konkurs jest rozstrzygany od ponad 30 lat.

2015 – Pałac Herbsta zdobył nagrodę główną oraz pierwsze miejsce w kategorii wnętrz poddanych rekonstrukcji historycznej w XXV edycji Konkursu na Wnętrz Roku 2013-2014. Największe uznanie jury uzyskała „rzetelność i troska o odtworzenie pierwotnych wnętrz rezydencji, detali, materiałów i kolorystyki, która zminimalizowała potrzebę kreacji, co w zestawieniu z obecną, muzealną funkcją nie było oczywiste”.

2015 – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski przyznał XIX-wiecznej zabudowie Łodzi tytuł Pomnika Historii. Wśród łódzkich obiektów objętych tytułem Pomnika Historii znalazła się rezydencja Matyldy i Edwarda Herbstów, gdzie mieści się obecnie Muzeum Pałac Herbsta.

2023 - Muzeum Pałac Herbsta zostało wyróżnione certyfikatem Województwo Łódzkie Ogrodem Polski. Certyfikat jest prestiżowym wyróżnieniem przyznawanym najbardziej urokliwym zielonym miejscom regionu. Podkreśla on wyjątkowe walory przyrodnicze miejsc oraz jest dowodem na to, że zaangażowanie właścicieli i zarządców terenów w tworzenie zielonych przestrzeni publicznych zostaje docenione.

Mapa

51.7546699, 19.4851893