W DNIACH 19 I 30 MAJA MUZEUM NIECZYNNE!

Zasady zwiedzania

Regulamin MPH:

1.  Ze względu na bezpieczeństwo zabytków i turystów:

- w salach ekspozycyjnych pałacu Herbsta może przebywać jednocześnie nie więcej niż 50 osób,

- w Galerii Sztuki Dawnej może przebywać jednocześnie nie więcej niż 50 osób.

2.  Podstawą wejścia do sal ekspozycyjnych jest ważny bilet wstępu. Ostatnie wejście odbywa się na pół godziny przed zamknięciem ekspozycji.

3.  Grupy zorganizowane mogą zwiedzać ekspozycje stałe tylko z przewodnikiem lub audioprzewodnikiem w grupach do 25 osób. Większe grupy są dzielone i wymagają rezerwacji więcej niż jednego przewodnika.

4.  Osobami uprawnionymi do oprowadzania są pracownicy Działu Edukacji MPH lub przewodnicy turystyczni uprawnieni przez Muzeum. Lista rekomendowanych przewodników znajduje się na stronie palac-herbsta.org.pl.

5.  Działania edukacyjne inne niż oprowadzanie (warsztaty, wykłady itp.) prowadzone są wyłącznie przez pracowników Działu Edukacji MPH.

6.  Wszelkich informacji na temat zwiedzania oraz innych działań edukacyjnych udzielają wyłącznie pracownicy Działu Edukacji MPH, którzy dokonują również rejestracji wszystkich grup.

7.  W trakcie zwiedzania należy stosować się do wskazówek i uwag pracowników Muzeum oraz przewodników.

8.  Oddział Muzeum Pałac Herbsta czynny jest od wtorku do niedzieli w godzinach 11:00 — 17:00 oraz w czwartki w godzinach 12:00 — 19:00. W poniedziałki Muzeum jest nieczynne.  

8.1. W środy wstęp do Muzeum jest bezpłatny (dotyczy wyłącznie ekspozycji stałych).

8.2. Wstęp do ogrodu oraz wszystkie dodatkowe wydarzenia edukacyjne są płatne.

9. W salach ekspozycyjnych Muzeum istnieje możliwość fotografowania i filmowania, o ile:

- nie zakłóca ruchu turystycznego i nie przeszkadza turystom,

- nie uszkodzi zabytków i wyposażenia muzeum,

- nie wyrządzi szkody innym turystom (fizycznej lub związanej z ochroną ich dóbr osobistych).

Materiał zdjęciowy nie może być wykorzystywany do celów komercyjnych bez zgody Muzeum. Zabrania się stosowania w salach ekspozycyjnych lamp błyskowych, dodatkowego oświetlenia, statywów. Muzeum nie odpowiada za naruszenie przez osoby trzecie dóbr osobistych turystów lub wyrządzenie im innej szkody z powodu wykonywania zdjęć fotograficznych i filmowych. Muzeum może zabronić fotografowania i filmowania dzieł, których właściciel nie wyraził na to zgody.

10.    Niedozwolone jest wprowadzanie i wnoszenie zwierząt do sal ekspozycyjnych (z wyłączeniem psów asystujących osobom z niepełnosprawnościami). Możliwe jest natomiast wejście z psem na teren muzeum i na teren ogrodu pod warunkiem przestrzegania poniższych zasad:

- psy mogą towarzyszyć tylko osobie dorosłej, muszą być prowadzone na smyczy,

- właściciel psa bierze na siebie całą odpowiedzialność. Również za ewentualne szkody,

- nie ma możliwości wstępu na zajęcia w ogrodzie (w tym edukacyjne). Muzeum może również ograniczyć wstęp w innych wyjątkowych okolicznościach,

- zabronione jest wprowadzanie psów, które wykazują agresywne    zachowania w stosunku do ludzi,

- właściciel jest zobowiązany do sprzątania pa swoim psie.

11. Zabrania się dotykania eksponatów oraz siadania na meblach.

12. Na terenie ekspozycji nie wolno spożywać żywności, napojów, palić tytoniu oraz używać ognia.

13. Zabrania się wstępu do muzeum osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów, zakłóca porządek zwiedzania innym zwiedzającym, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.

14. Osoby zakłócające spokój i porządek, nie stosujące się do niniejszego regulaminu oraz nietrzeźwe będą pozbawione prawa do zwiedzania Muzeum, bez zwrotu kosztów wstępu.

15. Personel dozorujący nie udziela informacji, ponieważ jego zadaniem jest wyłącznie nadzorowanie sal wystawowych.

16. Regulamin obowiązuje ad dnia 1.09.2023 roku.

Informujemy, że w ogrodzie MPH  dostępna jest usługa wykonywania zdjęć okolicznościowych – koszt 200 zł + bilet wstępu do ogrodu 2 zł od osoby. Innego rodzaju zdjęcia  (np. reklamowe) można wykonywać jedynie po uzyskaniu zgody Dyrekcji. 

Wszelkich informacji na temat zwiedzania oraz innych działań edukacyjnych udzielają wyłącznie pracownicy Działu Edukacji, którzy dokonują również  rejestracji wszystkich grup. 
Kontakt: tel. 506 941 803; (42) 674 96 98 w. 35 edu.herbst@msl.org.pl

Mapa

51.7546699, 19.4851893