W DNIACH 1, 19 I 30 MAJA MUZEUM NIECZYNNE!

misja

Misją Muzeum Pałac Herbsta jest inspirowanie do pogłębiania wiedzy i zrozumienia sztuki, kultury i historii społecznej XIX i XIX/XX w. przez bezpośredni kontakt z dziełami sztuki.

Do podstawowych zadań Muzeum należy stwarzanie płaszczyzny do dyskusji nad różnorodnymi zjawiskami i problemami istotnymi dla kultury i sztuki tego okresu. Tworzenie nowych, wielowymiarowych perspektyw i dokonywanie reinterpretacji zbiorów z punktu widzenia współczesnego widza następuje poprzez gromadzenie i opracowywanie zbiorów, a także realizowane przez muzeum wystawy, projekty badawcze oraz programy edukacyjne i akcje społeczne. Kolekcje muzealne są źródłem poznania zarówno dla odbiorców, którzy są już zaznajomieni ze sztuką jak i dla tych, dla których jest ona nowym doświadczeniem.

Mapa

51.7546699, 19.4851893