W DNIACH 19 I 30 MAJA MUZEUM NIECZYNNE!

Regulamin newslettera

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z newslettera udostępnianego przez Muzeum Sztuki w Łodzi.
  1. Newsletter jest wysyłany na podany przez subskrybenta adres poczty elektronicznej i zawiera informacje związane z aktualną działalnością Muzeum Sztuki w Łodzi – w tym wernisaże wystaw, działania edukacyjne, wykłady, projekcje kina ms itd.

  2. Otrzymywanie newslettera jest bezpłatne, newsletter wysyłany jest zazwyczaj raz w tygodniu

  3. Zarejestrowany użytkownik w każdej chwili może dokonać zmiany adresu mailowego bądź zrezygnować z subskrypcji, wysyłając wiadomość na adres edu.herbst@msl.org.pl

  4. Akceptacja regulaminu przez użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych z obsługą newslettera

  5. Muzeum Sztuki w Łodzi nie udostępnia adresów subskrybentów osobom trzecim 

  6. Muzeum Sztuki w Łodzi zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu oraz częstotliwość wysyłania wiadomości w zależności od ilości wydarzeń w danym tygodniu.

________________________________________________________________________

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Muzeum Sztuki w Łodzi  przekazuje poniżej informacje dotyczące gromadzenia Państwa danych osobowych w związku z prowadzoną działalnością statutową:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby realizacji działalności statutowej Muzeum Sztuki w Łodzi

Muzeum Sztuki w Łodzi z siedzibą w Łodzi, informuje Panią/Pana, iż będzie  Administratorem Danych Osobowych obejmujących: adres poczty elektronicznej.

Celem i podstawą przetwarzania zebranych danych osobowych jest realizacja działalności statutowej muzeum obejmującej promocję i upowszechnianie kultury zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Muzeum Sztuki w Łodzi informuje, iż gromadzone dane osobowe nie będą nigdzie przekazywane.

Jednocześnie informujemy, iż Muzeum Sztuki w Łodzi od 25.05.2018 wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony i realizacji swoich praw w zakresie danych osobowych. E-mail kontaktowy do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iodo@msl.org.pl.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania aktualnego planu strategii promocyjnej Muzeum.

Muzeum Sztuki w Łodzi informuje, iż w związku z przechowywaniem przez placówkę Państwa danych osobowych na potrzeby realizacji działalności statutowej, przysługuje Państwu prawo do:

      dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

      sprostowania (poprawiania) swoich danych;

      usunięcia danych;

      ograniczenia przetwarzania danych;

      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

      przenoszenia danych;

      wniesienia skargi do organu nadzorczego;

      cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Ponadto informujemy, iż prośby dotyczące realizacji Państwa prawa do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (tylko jeśli przetwarzanie byłoby zbędne do realizacji wskazanego celu przetwarzania), a także prawo do ich przenoszenia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego można również kierować na adres mailowy: edu.herbst@msl.org.pl.

Mapa

51.7546699, 19.4851893