Najlepsze Wnętrze Roku 2013-2014

Pałac Herbsta zdobył Nagrodę Główną oraz I Miejsce w kategorii wnętrz poddanych rekonstrukcji historycznej w XXV edycji Konkursu na Wnętrze Roku 2013-2014.

Konkurs jest organizowany nieprzerwanie od 1990 r. przez Fundację Ulicy Piotrkowskiej. W 2105 roku o tytuł najlepszego wnętrza walczyły obiekty oddane do użytku w roku 2013 i 2014. Spośród ponad 30 wnętrz zgłoszonych do konkursu kapituła konkursu wybrała 15, a rywalizowały one w trzech kategoriach. Jury składające się z architektów, projektantów wnętrz, scenografów, konserwatorów zabytków, historyków sztuki oraz dziennikarzy wybrało najlepsze realizacje w każdej z trzech kategorii, a następnie spośród nich - Najlepsze Wnętrze Roku. Jak informują organizatorzy, w konkursie oceniano przede wszystkim umiejętność kreatywnej adaptacji lokalnych wartości obiektu, jego otoczenia oraz materialnego dziedzictwa Łodzi dla nowych funkcji. Jury konkursu zwracało uwagę na poziom i czytelność koncepcji, funkcjonalność, indywidualizm, nowatorstwo rozwiązań, nastrój, jakość wykonania i użytych materiałów.

Pałac Herbsta zdobył I Miejsce w kategorii Rekonstrukcja historyczna. Wyróżnienia przyznano managerowi projektu rewitalizacji - Urszuli Tracz, wicedyrektor ds. rozwoju Muzeum Sztuki w Łodzi; autorce koncepcji wystroju wnętrz i aranżacji ekspozycji - Dorocie Berbelskiej, kierownikowi Muzeum Pałac Herbsta oraz Małgorzacie Musieli, prezes firmy "Restauro", która była wykonawcą prac konserwatorskich.

Największe uznanie jury uzyskała "rzetelność i troska o odtworzenie pierwotnych funkcji wnętrz rezydencji, detali, materiałów i kolorystyki, która zminimalizowała potrzebę kreacji, co w zestawieniu z obecną, muzealną funkcją nie było oczywiste". W ocenie jurorów, "poszukiwanie i analiza materiałów źródłowych, wnikliwość i kompleksowość badań historycznych w połączeniu z jakością nadzoru konserwatorskiego wyrażająca się doborem najwyższej klasy wykonawców poszczególnych prac konserwatorskich złożyły się na sukces tej realizacji".

Jury doceniło także znaczenie wykonanych prac konserwatorskich, które przywróciły Łodzi wiernie odtworzony zabytek, potwierdzający ranę materialnego dziedzictwa miasta z okresu najintensywniejszego jego rozwoju i postanowiło przyznać Muzeum Pałac Herbsta również nagrodę główną – tytuł Najlepszego Wnętrza Roku.

W kategorii ogólnej, obejmującej wnętrza z obszaru ulicy Piotrkowskiej i przyległych do niej kwartałów, I miejsce przyznano Art_Inkubatorowi na ul. Tymienieckiego 3. W kategorii wnętrz budujących tożsamość miejsca, obejmującej realizacje z obszaru całej Łodzi I miejsce przyznano Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej znajdującej się na ul. Tymienieckiego 22/24. 

Wręczenie nagród odbyło się 26 lutego 2015 r. w pałacowej sali balowej.

Autorską koncepcję wystroju wnętrz i aranżacji ekspozycji opracowała Dorota Berbelska.

Mapa

51.7546699, 19.4851893